Toukiden Kiwami

Un anime promocional del juego Toukiden Kiwami.